Verbinden


Inleiding

Voor het ontwikkelen van OV-knooppunten is goede samenwerking erg belangrijk. Knooppuntontwikkeling is complex en vergt de inzet van verschillende publieke, private en maatschappelijke partijen. Ook de inbreng van omwonenden en gebruikers is waardevol en kan de betrokkenheid vergroten. Een creatieve aanpak met ruimte voor co-creatie behoort ook tot de mogelijkheden.

Om de opgaven concreet met elkaar te bespreken en op te pakken, helpt het om een Alliantiegesprek (knooppuntniveau) of Corridordialoog te organiseren. Een van de mogelijke vervolgacties is het organiseren van een knooppuntdag met een stationsschouw en/of ontwerpatelier.

Ontwerpatelier

In een ateliersetting gaan partijen op zoek naar lange termijn-kansen en ideeën voor het knooppunt. Daarbij worden ontwikkelingen in de context geplaatst, bijvoorbeeld de positionering van het knooppunt in het mobiliteitsnetwerk of in de stedelijke omgeving. Het atelier wordt geleid door een of meer ontwerpers. Er wordt gebruik gemaakt van maquettes, schetsen en interactieve werkvormen om in korte tijd veel ideeën op te halen, oplossingsrichtingen te bedenken en om direct te kunnen beoordelen hoe kansrijk deze zijn.

Alliantiegesprek

This image has an empty alt attribute; its file name is Corridordialoog-1024x682.jpg

In een Alliantiegesprek (op knooppuntniveau) gaan verschillende partijen die een rol spelen bij de verbetering van een stationsgebied met elkaar in gesprek over urgente kwesties en kansen en wordt gewerkt aan een gedeeld perspectief met passende maatregelen. Bekijk de samenwerking Alliantie Haarlem Oostpoort als voorbeeld.

Knooppuntdag

Op een knooppuntdag worden de instrumenten Stationsschouw (lees meer bij Verkennen) en Ontwerpatelier voor een knooppunt gecombineerd. Tijdens een stationsschouw worden de korte termijn-verbeteringen in kaart gebracht. Tijdens het ontwerpatelier wordt met betrokken stakeholders en partijen uit de omgeving onder begeleiding van ontwerpers nagedacht over opgaven en oplossingsrichtingen voor de lange termijn.

Corridordialoog

De Corridordialoog (op spoorcorridorniveau) is een bottom-up aanpak, waarbij vanaf de start met een grote groep betrokkenen urgente kwesties en kansen zijn benoemd en is gewerkt aan een gezamenlijke ontwikkelstrategie. Belangen worden bij elkaar gebracht en patstellingen worden doorbroken.

Meer weten?

Meer weten over het verbinden van partijen? Neem contact op het met het programma OV-knooppunten via ovknooppunten@noord-holland.nl.