Reflecteren


Inleiding

Knooppuntontwikkeling vergt een continue aanpak en lange adem. Knooppuntontwikkeling is pas echt effectief wanneer je ontwikkelingen monitort, de aanpak periodiek evalueert en waar nodig de doelstellingen aanpast. Ervaringen en inzichten van andere knooppunten en corridors kunnen leerzaam zijn voor de aanpak van je eigen knooppunt of corridor.

Monitor OV-knooppunten

In de jaarlijkse monitor brengen we in kaart hoe het staat met de beleidsdoelstellingen die zijn geformuleerd binnen het programma OV-knooppunten. Hierbij worden verschillende ontwikkelingen in beeld gebracht, bijvoorbeeld als het gaat om wonen, werken en reizen. De OV-knooppuntenviewer (zie ook pagina ‘verkennen’) maakt veel informatie uit de monitor met kaartbeelden inzichtelijk.

Lessons learned Zaancorridor

Pilot Zaancorridor was de eerste samenwerking waarin op corridorniveau gekeken werd naar zowel verkeer en vervoer én ruimtelijke ontwikkeling rond OV-knooppunten. In het document ‘Lessons learned Zaancorridor’ (2016) is te lezen wat we geleerd hebben van de pilot.