Handleiding


Inleiding en doel

In het Kennisportaal OV-knooppunten vind je alle instrumenten en onderzoeken om, samen met partners, de opgaven in beeld te brengen en toe te werken naar een optimale ontwikkeling van een OV-knooppunt. Hiermee wil de provincie vanuit haar onderzoeksrol en ervaring het delen, toepassen en ontwikkelen van kennis bij de ontwikkeling van OV-knooppunten stimuleren.

Het programma werkt aan duurzame verstedelijking rondom goed bereikbare OV-knooppunten. Door de ruimte rondom stationsgebieden optimaal in te richten ontstaan aantrekkelijke plekken om te wonen, werken of verblijven. Met multimodale knooppunten wordt de reistijd van mensen verkort en de deur-tot-deurreis beter gefaciliteerd.

Het doel van het Kennisportaal is het gebruiksvriendelijk maken en overzichtelijk beschikbaar stellen van de verschillende onderzoeksinstrumenten van het programma OV-knooppunten, zoals het Vlindermodel, dashboards, monitor en kaartviewer. De interactieve versie van het instrument Vlindermodel is nu makkelijker om mee te werken. Een ander voordeel is dat het nu mogelijk is om verschillende jaren onderling te vergelijken.

Gebruikswijzer

Op de overzichtspagina zijn de verschillende fases te vinden die worden doorlopen bij knooppuntontwikkeling. Daarnaast wordt het programma OV-knooppunten toegelicht en worden enkele veelgebruikte documenten en instrumenten uitgelicht zodat deze direct geraadpleegd kunnen worden.

Door op de titel of de afbeelding van een van de fases te klikken (of in het menu links), worden de verschillende instrumenten, onderzoeken of documenten zichtbaar die relevant zijn voor deze specifieke fase. Ieder blok bevat een korte toelichting en één of meerdere links (in het blauw) die ervoor zorgen dat je op de juiste pagina terecht komt. Wanneer het om een pagina buiten het kennisportaal gaat, wordt deze automatisch in een nieuw tabblad geopend.

Om binnen het kennisportaal terug te gaan naar de overzichtspagina, kan je deze in het menu links aanklikken (zie rode pijl in afbeelding).

Voorbeeldpagina