Belevingsonderzoek


Inleiding

Op de 60 treinstations in Noord-Holland is in 2018 onderzoek gedaan naar hoe reizigers stationsomgevingen beleven en beoordelen. Ook zijn suggesties gedaan voor verbetering. De resultaten geven inzicht in de kansen en knelpunten met betrekking tot de leefomgevingskwaliteit. Een uitgebreide toelichting op het onderzoek en methodiek is in dit document te vinden.

Dashboard

In het dashboard zijn voor 60 treinstations de resultaten per knooppunt te vinden.

Analyses

Op basis van de resultaten uit het belevingsonderzoek is voor een aantal knooppunten een verdiepende analyse gedaan: